prawnik w Czeskim Cieszynie mówiący po polsku
WWW.ALETHINOS.PL
adwokat prawo handlowe Czeski Cieszyn
adwokat prawo cywilne Czeski Cieszyn

Radością

jest czynić zadość prawu

- BIBLIA

SZYBKI KONTAKT

Z KANCELARIĄ

Pozostaw wiadomość a nasza kancelaria skontaktuje się z Tobą

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE

Kancelarii

Alethinos

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych podmiotów prawnych. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i prawa karnego. Współpracujemy z wieloma adwokatami, kancelariami notarialnymi, biegłymi sądowymi i innymi wyspecjalizowanymi fachowcami przy udzielaniu pomocy prawnej w czeskim środowisku prawnym, w sprawach o treści międzynarodowej, jak również przy obsługiwaniu klientów za granicą.

 

Współpracujemy z czeską Kancelarią Adwokacką Měrka, Novák a partneři s.r.o., co pozwala z uwagi na zakres działalności kancelarii oraz zespół wyspecjalizowanych fachowców świadczyć usługi również w bardziej wymagających i kompleksowych sprawach prawnych.

adwokat prawo karne Czeski Cieszyn

Zakres

Działalności

Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo pracy
Prawo karne

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną zagranicznym podmiotom w Republice Czeskiej.

Udzielamy pomoc prawną w szczególności przy zakładaniu spółek i rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie Czech, zapewniamy również sporządzenie pism i umów, windykację należności oraz reprezentację klientów przed sądami czy organami administracyjnymi.

pomoc prawna dla polskich firm na terenie Czech

Kancelarii

Oferta

Poniższa lista zawiera tylko najbardziej typowa zagadnienia, którymi zajmuje się kancelaria adwokacka.

Prawo handlowe
 • obsługa prawna przy tworzeniu spółek oraz przy dalszych zmianach (przekształcenia strukturalne i własnościowe, zbycie udziałów, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego itp.)
 • sporządzenie kontraktów handlowych
 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw
 • windykacja wierzytelności
 • sporządzanie opinii, przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence)
Prawo karne
 • doradztwo prawne w zagadnieniach prawa karnego (również w sprawach odpowiedzialności karnej osób prowadzących działalność gospodarczą lub piastujących funkcje w organach podmiotów prawnych)
 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych, dochodzenie odszkodowań w postępowaniu karnym
Prawo cywilne
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości (sprzedaż, darowizna, użytkowanie wieczyste itp.)
 • doradztwo prawne z zakresu prawa spadkowego
 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowa kupna, umowa najmu, umowa o dzieło)
 • prawo mieszkaniowe
 • reprezentowanie w sprawach sądowych (np.: stosunki sąsiedzkie, dochodzenie odszkodowań, spory wynikające z niewykonania umów)
 • prawo rodzinne
Prawo międzynarodowe
 • sporządzanie dokumentów i opieka prawna (transakcje międzynarodowe, kontrakty transgraniczne)
 • dochodzenie należności za granicą (przy współpracy z zagranicznymi wyspecjalizowanymi kancelariami)
 • reprezentacja podmiotów zagranicznych na terenie Republiki Czeskiej przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów handlowych

O NAS...

Adam Russ, adwokat

po ukończeniu studiów przygotowywał się do zawodu adwokata jako aplikant. W roku 2002 złożył egzamin adwokacki, a w roku 2003 został zarejestrowany w Czeskiej Izbie Adwokackiej i rozpoczął praktykę zawodową. Od początku swojej kariery zawodowej starał się zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności we wszystkich dziedzinach prawa. Stopniowo coraz bardziej specjalizuje się w zagadnieniach prawa handlowego i cywilnego z uwzględnieniem spraw o treści międzynarodowej. Ma długoletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu negocjacji i w opiece prawnej przy transakcjach majątkowych, w tym przejęciach spółek na rzecz podmiotów zagranicznych. Przez długi okres był odpowiedzialny za prowadzenie działu upadłości i likwidacji w kancelarii adwokackiej (od roku 2003 jako syndyk masy upadłościowej).

 

Współpracuję od roku 2016 z czeską Kancelarią Adwokacką Měrka, Novák a partneři s.r.o. w szczególności w wieloelementowych oraz interdyscyplinarnych projektach wymagających udział większego zespołu wyspecjalizowanych fachowców.

Utrzymuje relacje z prawnikami za granicą, w Europie i w innych częściach świata, dzięki współpracy w ramach ogólnoświatowej organizacji Advocates International i Advocates Europe. W latach 2004 i 2008 brał udział w konwokacji prawników chrześcijańskich w Waszyngtonie. Jest założycielem i członkiem ogólnokrajowego stowarzyszenia prawników chrześcijańskich (Křesťanští právníci, z.s., założonego w roku 2010).

obsługa prawna zagranicznych podmiotów w republice czeskiej

Utrzymuje relacje z prawnikami za granicą, w Europie i w innych częściach świata, dzięki współpracy w ramach ogólnoświatowej organizacji Advocates International i Advocates Europe. W latach 2004 i 2008 brał udział w konwokacji prawników chrześcijańskich w Waszyngtonie. Jest założycielem i członkiem ogólnokrajowego stowarzyszenia prawników chrześcijańskich (Křesťanští právníci, z.s., założonego w roku 2010).

Kontakt z nami